My E-Tuition

Guru Sunny Yee

Pernah mengadakan seminar dan bengkel “Kecemerlangan dalam Matematik & Sains” kepada pelajar-pelajar dan guru-guru di seluruh Negeri yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan

Pengarang Buku Rujukan

Kejayaan Dalam SPM Matematik Tambahan Dan Fizik
Teknik Menjawab Soalan Fizik SPM Secara Interaktif